Gunnels Rosen
och barnmassage
Startsidan

Rosenmetoden

Barnmassage

Spädbarnsmassage

Reiki Healing

Fibromassage

Kontakt

Länkar


I samarbete med:

Spädbarnsmassage

Med spädbarnsmassage ger du ditt barn en bestående gåva i livet och det hjälper också dig som förälder i mötet med ditt barn och att utvecklas och växa som människa.

Spädbarnsmassage påverkar både barn och vuxna till kropp och själ. Att ge ditt barn massage stimulerar barnets alla sinnen. Kroppen är vårt största sinnesorgan och känseln utvecklas redan under 6:e fosterveckan.

Barnet känner hudkontakten, tycker om att bli omsluten och berörd av trygga, varma och kärleksfulla händer, barnet hör den välbekanta rösten, känner igen lukten, har ögonkontakt och smaken av alla pussar den får. Barnet känner sig älskat och tryggt och får självkänsla och tillit till omvärlden.

För dig som vill ge ditt barn:

 • En fördjupad kärleksfull kontakt, en starkare bindning
 • En kärleksfull beröring av huden
 • Ökad positiv upplevelse av kroppen
 • Glädje och innerlighet
 • Känslan av att vara sedd och förstådd
 • Ett redskap att hantera stress med
 • Lugn och harmoni
 • Bättre jagkänsla
 • Möjlighet att förstå sina känslor bättre
 • Hjälp i samordningen av musklerna som förbereder barnets fysiska aktiviteter
 • Lindring vid gasbildning eller kolik
 • Bättre hälsa då massage påverkar blodcirkulationen, andningen och magtarmfunktionen m.m.

För föräldrar och barn i mindre grupper. Lämplig ålder är mellan 1 och 8 månader. Informationsträff, 5 massagetillfällen (ca 1,5 tim per gång) och teoretiska moment.

Spädbarnsmassage är en urgammal tradition med indiskt ursprung, nyskapad av beteende-vetaren Vimala McClure och den franske läkaren Frederic Leboyer m.fl.

Vimala McClure grundade International Association of Infant Massage (IAIM) och kurser enligt denna grund ges fortlöpande i Trestadsområdet.

Produktion: Adev Solutions